• Planten hebben een weldadig effect op mensen en de ruimten waarin zij leven. 
  • Ziekenhuispatiënten herstellen sneller als ze vanuit hun bed uitzicht hebben op een park. 
  •  Planten reduceren de ophoping van stof op horizontale oppervlakten en houden tegelijkertijdde luchtvochtigheidsgraad optimaal.
  • Planten werken stressverlagend. 
  • Een groep proefpersonen met klachten als moeheid, hoofdpijn, hoesten en geïrriteerde ogen knapte aanzienlijk op nadat een aantal planten in hun huiskamer of werkomgeving was geplaatst. Hun klachten verminderden met maar liefst 30%!.

             (terug naar boven

 
 
Deze lijst van luchtfilterende planten is samengesteld door NASA als onderdeel van de NASA Clean Air Study, dat als doel had schone lucht in ruimtestations te onderzoeken. Alle planten absorberen koolstofdioxide en andere schadelijke stoffen en laten zuurstof vrij; de planten in deze lijst verwijderen ook significante hoeveelheden benzeen, formaldehyde en/of trichloroethyleen. Niet alleen de planten doen dit goede werk, maar ook de micro-organismen in de potgrond dragen bij aan de filtering van de lucht.  
 
Voor u betekent dit dat planten ook bij u in huis schadelijke stoffen absorbeert, denk aan sigaretten rook, vervelende geurtjes uit de keuken, maar ook gewoon de fijnstofdeeltjes die zo wie zo in de lucht zitten. Kortom; wanneer je met name de onderstaande take away trends planten in huis haalt, haalt u eigenlijk een biologisch luchtfilter in huis.

            (terug naar boven)

De Tuinbouwsector is de meest innovatieve sector op energiebesparing. Er zijn zelfs kassen in ontwikkeling die energie terugleveren aan het energienet.
Tegenwoordig zijn de milieu-eisen zo strak aangehaald zodat het eigenlijk niet meer mogelijk is om milieu-onvriendelijk planten op te kweken. Heel veel bestrijdingsmiddelen die vroeger werden gebruikt zijn al sinds jaren verboden. De olieprijzen zorgen er voor dat de kwekers hun kassen tijdig vervangen en een hoge isolatie waarde handhaven waardoor de stookkosten binnen de perken worden gehouden. Slimme klimaatcomputers sturen de verwarming en de beluchting aan  om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke dagwarmte en de instraling van de zon.
Zo zijn er veel maatregelen en ontwikkelingen die het milieu ontlasten:
  • Rest warmte. veel kwekers maken gebruik van restwarmte van energie centrales en koelwater van andere grote industrieen. Hiermee worden de kassen naar vaak tropische temperaturen gebracht.
  • CO2 wordt gebruikt door planten tijdens het groeiproces. Dit werkt net als kunstmest en wordt door de plant vastgelegd in de bladeren de stelen en de wortels. CO2 is vaak een afvalproduct bij fabrieken, deze CO2 wordt tegenwoordig vaak "hergebruikt" door het in leidingen naar kwekerijen te transporteren en daar door de planten te laten opnemen.
  • Preventie. Doordat er steeds meer chemische bestrijdingsmiddelen worden verboden door de EU, zijn veel kwkers genoodzaakt over te stappen naar alternatieven. Dus prefentief zorgen dat de ziekten de kassen niet binnen komen. Ontsmettings matten en insectengaas bij de ventilatieramen zijn goede voorbeelden.
  • Biologische bestrijdings middelen. Doordat er steeds meer chemische bestrijdingsmiddelen worden verboden of niet worden toegelaten door de EU worden er ook steeds meer natuurlijke middelen ingezet zoals sluipwesten die andere insecten verdelgen. Dit scheelt veel arbeid en chemische belasting voor het milieu.  
  •  
             (terug naar boven)
 
 
NL
DE
FR
GB
IT
ES
Facebook